1 120907 - Hovind - overordnede styringsprinsipper Åpne dokument
2 180831 Juridiske rammebetingelser vurdert av Deloitte Åpne dokument
3 181220 - Notatt fra Deloitte om dagens organisering Åpne dokument
4 2019 - Kommunervisjonens rapport om selvkost Åpne dokument
5 200131 - avtaler oversendt AN Åpne dokument
6 Forespørsel vedr Norsk Industri sine påstander om Iris. Åpne dokument