1 Svar på henvendelse om overføring av fiskerihavner til fylkeskommunen Åpne dokument