1 Svar -Søknad om skjenkebevilling 07.03.20 - Fest med live dansemusikk. Åpne dokument