1 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2019 Åpne dokument
2 Årsregnskap 2019 hovedoversikter, noter og detaljert regnskap og balanse Åpne dokument
3 Årsberetning 2019 Åpne dokument
4 Årsmelding 2019 for Teknisk Åpne dokument
5 Årsmelding Helse og Omsorg 2019 Åpne dokument
6 Årsmelding NAV 2019 Åpne dokument
7 Årsmelding Familie, oppvekst og kultur 2019 Åpne dokument
8 Årsmelding Fellesadministrasjon 2019 Åpne dokument
9 Revisjonsberetning 2019 Åpne dokument
10 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut