1 Kjøp av tomt til uteareal for barnehagen på Sandhornøya Åpne dokument
2 Forespørsel om kjøp av areal Åpne dokument
3 Tomt barnehagen Åpne dokument
4 Målebrev gnr 72/88 Åpne dokument
5 Kart tomt Åpne dokument