1 Svar - søknad om skjenkebevilling 07.03.20 Pub Åpne dokument