1 Vurdering - utlysning av stilling som sykepleier Gibos Åpne dokument