1 Revisjon av retningslinjer for permisjon, sykefraværsoppfølging og erkjentlighetsgaver Åpne dokument
2 Retningslinjer for erkjentlighetsgaver Åpne dokument
3 Retningslinjer for permisjon Åpne dokument
4 Retningslinjer for sykefraværsoppfølging Åpne dokument