1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Stein Kvalnes - G/B/F 93/1/9 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Åpne dokument