1 Administrasjonsutvalget - arbeidsmåte, informasjonsflyt og kompetansebygging Åpne dokument