1 Søknad om dispensasjon - Endringssøknad Fallmyr - Gnr./bnr. 24/1,9 og 12 Åpne dokument
2 Byggesøknad - Tomas Fallmyr Åpne dokument
3 Signert byggesøknad - Fallmyr28052019 Åpne dokument
4 2019-05-16 Fallmyr fasadetegninger A1 Åpne dokument
5 2019-06-03 Fallmyr arbeidstegninger A1 revA Åpne dokument
6 Endelig situasjonskart - Fallmyr Åpne dokument
7 Signert ansvarsrett - Bindalslaft Åpne dokument
8 Signert ansvarsrett - grunnarbeider Åpne dokument
9 Signert ansvarsrett - Myhre11062019 Åpne dokument
10 Signert ansvarsrett - Nærdal Åpne dokument
11 Signert ansvarsrett og samsvarserklæring - Gildeskål elektriske Åpne dokument
12 Signert ansvarsrett og samsvarserklæring - Hårr Åpne dokument
13 Signert ansvarsrett og samsvarserklæring - Kompass Åpne dokument
14 Signert ansvarsrett og samsvarserklæring - rør Åpne dokument
15 Signert gjennomføringsplan - Fallmyr28052019 Åpne dokument
16 Situasjonskart - Fallmyr Åpne dokument
17 Snitt med inntegnet terrengnivå105062019 Åpne dokument
18 Snitt med inntegnet terrengnivå205062019 Åpne dokument
19 Snitt med inntegnet terrengnivå305062019 Åpne dokument
20 Høringssvar fjøs Jelstad fra Svein-Ove og Bård Anders Pettersen Åpne dokument
21 Mottatt varsel fra Osland Åpne dokument
22 Svar fra Thomas Fallmyr på merknader fra Svein-Ove og Bård Anders Pettersen Åpne dokument
23 Svar nabovarsel fra Rolf Terje Seljeseth Åpne dokument
24 Tilbakemelding bygging av fjøs. Åpne dokument
25 snitt-tegning Åpne dokument
26 Nye terrengprofiler / kart over VA ledninger Åpne dokument
27 Terrengprofiler - Fallmyr28062019 Åpne dokument
28 Byggesak Fallmyr Åpne dokument
29 Tillatelse til igangsettingstillatelse driftsbygning Thomas Busch Fallmyr g/b 24/9 24712 Jelstad 6 8140 Inndyr Åpne dokument
30 Bilder fra Jelstad Åpne dokument
31 Jelstad 1 Åpne dokument
32 Jelstad 2 Åpne dokument
33 Jelstad 3 Åpne dokument
34 Jelstad 4 Åpne dokument
35 Svar på søknad om avkjørsel fra fv. 838 til eiendommen G/B 24/1 Jelstad Åpne dokument
36 Vedr. henvendelse om avkjørsel på Jelstad Åpne dokument
37 Svar på søknad om avkjørsel fra fv. 838 til eiendommen gnr. 24 bnr. 1 - Jelstad i Gildeskål kommune Åpne dokument
38 Endringssøknad - Thomas Fallmyr Åpne dokument
39 2019-11-12 Fallmyr terrengsnitt A og B Åpne dokument
40 2019-11-12 Fallmyr terrengsnitt C Åpne dokument
41 Planskisse - endringssøknad Fallmyr Åpne dokument
42 Signert endringssøknad - Fallmyr Åpne dokument
43 Endring av byggeløyve for driftsbygning og landskapsarbeider - merknad Åpne dokument
44 Endring av byggeløyve for driftsbygning og landskapsarbeider - merknad Åpne dokument
45 DJI_0523 Åpne dokument
46 DJI_0525 Åpne dokument
47 Planskisse endringssøknad Åpne dokument
48 Endringssøknad - Thomas Fallmyr - Gnr./bnr. 24/9 - Krav om dispensasjon - Varsel om at det kan bli ilagt overtredelsesgebyr Åpne dokument
49 Endring av byggeløyve for driftsbygning og landskapsarbeider - merknad Åpne dokument
50 Revidert situasjonsplan - Fallmyr_0001 Åpne dokument
51 2019-11-14 Fallmyr plan A1 revA Åpne dokument
52 2019-11-14 Fallmyr fundamentplan A1 revA Åpne dokument
53 2019-11-14 Fallmyr arbeidstegninger A1 revE Åpne dokument
54 Endring av byggeløyve for driftsbygning og landskapsarbeider - merknad Åpne dokument
55 Revidert situasjonsplan - Fallmyr_0001 Åpne dokument
56 2019-11-14 Fallmyr plan A1 revA Åpne dokument
57 2019-11-14 Fallmyr fundamentplan A1 revA Åpne dokument
58 2019-11-14 Fallmyr arbeidstegninger A1 revE Åpne dokument
59 Krav om dispensasjonssøknad - Anmodning om tilleggsopplysninger mv. Åpne dokument
60 Krav om dispensasjonssøknad - Anmodning om tilleggsopplysninger mv. Åpne dokument
61 Steinbrudd Moan Åpne dokument
62 Krav om dispensasjonssøknad - Anmodning om tilleggsopplysninger mv. Åpne dokument
63 Disp søknad Fallmyr Åpne dokument
64 Vedlegg til disp.søknad Fallmyr Åpne dokument
65 drivevei til beitet Åpne dokument
66 Drivevei til Rundballer Åpne dokument
67 Drivevei til møkkerkumme Åpne dokument
68 drivevei Åpne dokument
69 drivevei med fjøs Åpne dokument
70 Fylling sett fra SV Åpne dokument
71 Søknad om bygging av landbruksvei Åpne dokument
72 Søknad Fallmyr Åpne dokument