1 Dispensasjon snøscooterkjøring - John Inge Aadahl - G/B/F 93/1/55 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Åpne dokument