1 Eventuell utsettelse av kommunale gebyr og eiendomsskatt Åpne dokument
2 Forslag fra Gildeskål Arbeiderparti - utsettelse av kommunale gebyr og skatt og revidering av investeringsplan Åpne dokument