1 Tertialrapport 2/2020 Ordinær virksomhet Åpne dokument
2 Beregningsmodell havbruksfond Åpne dokument
3 Søknad investeringstilskudd 2020 bil Åpne dokument
4 Avtale mellom Sjøfossen næringsutvikling AS (SNU) og Gildeskål kommune (GK) om næringsutviklingsoppgaver i 2020 Åpne dokument