1 Bolystfond - søknad fra Inndyr vel Åpne dokument
2 Plassering kartutsnitt Åpne dokument
3 Plassering kartutsnitt Åpne dokument
4 Plassering bilde Åpne dokument
5 Plassering bilde mot nord Åpne dokument
6 Skiltet Åpne dokument
7 Løyve til oppsetting av Innretning-reklameskilt - Fv. 838 - Velkommen til Inndyr Gildeskål kommune Åpne dokument
8 Kostnader Åpne dokument
9 Informasjon og søknad om midler Åpne dokument
10 Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019 Åpne dokument