1 Bolystfondet - søknad fra Våg grunneierlag Åpne dokument
2 Søknad om støtte fra bolystfondet - prosjekt Blixstien - trinn to Åpne dokument
3 Prosjektbeskrivelse - Blixstien trinn to 2020-2021 Åpne dokument
4 Kostnadsoverslag Blixstien trinn to Åpne dokument
5 Sluttrapport prosjekt Blixstien trinn en - 2019 Åpne dokument
6 Blixstien - innvilget byggetillatelse fra Gildeskål kommune Åpne dokument
7 Innvilget dispensasjon fra Gildeskål kommune - Blixstien Åpne dokument
8 Blixstien - trinn to - avtaler med grunneiere Åpne dokument
9 Blixstien - trinn to - avtale grunneier gnr 72 bnr 1 Åpne dokument
10 REFERAT fra årsmøte den 2 mars 2019 -Våg grunneierlag SA Åpne dokument
11 Sammendrag regnskap 2019 - Våg grunneierlag SA Åpne dokument
12 Sammendrag regnskap 2018 - Våg grunneierlag SA Åpne dokument
13 Vedtekter for Våg grunneierlag - sist endret 19 sept 2014 Åpne dokument
14 Tilsagn om kr 45 000 i tilskudd til friluftsliv fra NFK - Blixstien trinn 2 Åpne dokument
15 Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019 Åpne dokument