1 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe for å utrede skolestrukturen i Gildeskål Åpne dokument
2 Særutskrift Mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune Åpne dokument