1 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Særutskrift Mandat og prosess for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune Åpne dokument