1 Årsmelding for NAV, Helse og omsorg og Familie, oppvekst og kultur Åpne dokument
2 Årsmelding Familie, oppvekst og kultur 2019 Åpne dokument
3 Årsmelding Helse og Omsorg 2019 Åpne dokument
4 Årsmelding NAV 2019 Åpne dokument