1 Høringsuttalelse - NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp Åpne dokument
2 NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp Åpne dokument
3 Oslo Economics - analyse av økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av ny modell Åpne dokument