1 Endret utslippstillatelse etter klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Utslippstillatelse - Midt Femris - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål Åpne dokument