1 Forslag til valg av medlem til Ytre-Salten Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne dokument
2 Særutskrift Felles forliksråd for Meløy og Gildeskål kommuner Åpne dokument