1 Valg av meddommere til Salten Jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Åpne dokument