1 Mandat og retningslinjer for brukerutvalg for beboere ved Gildeskål Bo- og servicesenter. Åpne dokument
2 Mandat og retningslinjer for brukerutvalg Åpne dokument