1 Dispensasjonssøknad - omgjøring av boligtomt til fritidstomt - Saurnes, Nygårdsjøen, Saura 47 - G/B 52/123 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
3 Søknad om omgjøring av boligtomt til fritidshustomt G/B 52/122 Åpne dokument
4 Kartutsnitt Åpne dokument
5 Fasader Åpne dokument
6 Tegninger Åpne dokument
7 Tillegg til søknad Åpne dokument