1 Sandhornøy Utvikling AS - dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge Åpne dokument
2 Ønske om omplassering flytebrygge Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon - utlegging av flytebrygge i område regulert for manøvrering Åpne dokument
4 Flytebrygge Åpne dokument
5 Søknad Gildesål Kommune Åpne dokument
6 Reguleringsplankart Åpne dokument
7 Ortofoto havna Åpne dokument
8 Planbestemmelser Åpne dokument
9 Reguleringsendringer 2007 Åpne dokument