1 Vågsosen handel, kafe - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024 Åpne dokument