1 Søknad om ferdig attest - Innvilges Åpne dokument