1 Fastsetting av pris på tomt til Gildesjø AS Åpne dokument
2 Søknad kjøp av nærigseiendom GS Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument