1 Fradeling av tomt til Gildesjø fra eiendommen G/B 72/103 Åpne dokument
2 Særutskrift Klage fra Gildesjø AS angående tomt for bygging av brygge og kai i Vågsosen havn Åpne dokument
3 72-103 kartskisse-Gildesjø tomt Åpne dokument