1 Fellingstillatelser hjortevilt 2020 Åpne dokument
2 Søndre Gildeskål 2018 - 2022 Åpne dokument
4 Bestandsplan Sandhornøy bestandsplanområde Åpne dokument
5 Bestandsplan Sundsfjord bestandsplanområde Åpne dokument
6 Brev fra Werner Tvenning Åpne dokument
7 Kart Werner Tvenning Åpne dokument
8 Kart 2 Werner Tvenning Åpne dokument
9 Mail Odd Arne Kristiansen Åpne dokument
10 Fellingstillatelser 2019 Åpne dokument
11 Lokal forskrift om minsteareal Åpne dokument
11 Fellingsrapport 2019 Åpne dokument