1 Søknad fra Coop Nordland om dispensasjon for etablering av bygg 12,5 m2 utenfor formålsgrensen - Inndyr Åpne dokument
2 199659220_Opplysninger_gitt_i_nabovarsel Åpne dokument
3 199659220_Situasjonsplan Åpne dokument
4 199659220_Situasjonsplan2 Åpne dokument
5 199659220_Tegning_ny_plan Åpne dokument
6 199659220_Tegning_ny_plan2 Åpne dokument
7 199659220_Tegning_ny_snitt Åpne dokument
8 199659220_Tegning_ny_fasade Åpne dokument
9 199659220_Tegning_ny_fasade2 Åpne dokument
10 199659220_Tegning_ny_plan3 Åpne dokument
11 199659220_Annet Åpne dokument
12 199659220_Beskrivelse Åpne dokument
13 199659220_Beskrivelse2 Åpne dokument
14 199659220_Redegjorelse_-_skred-_og_flomfare Åpne dokument
15 199659220_Annet2 Åpne dokument
16 Nabovarsel Åpne dokument
17 Tilbakemelding på nabovarsel - som eier av gnr 201 - bnr 1 - tiltak på gnr 25 bnr 436 , 82 , 538 , 611 Åpne dokument
18 Vedlegg til 19_128439_5 Snitt med vei (2662466) Åpne dokument
19 Uttalelse dispsak 19_128439_5 Svv (2662465) Åpne dokument
20 Nabovarsel 25/70 Åpne dokument
21 Dspbeh PEU 3-7-19 Åpne dokument
22 Dspbeh 17-9-19 Åpne dokument