1 AKSON intensjonserklæring - Felles journalsystem for kommunehelsetjenestene Åpne dokument
2 Brev til kommuner om intensjonserklæring - Akson Åpne dokument
3 Intensjonserklæring Akson Åpne dokument
4 Akson - hovedtrekk i sentralt styringsdokument Åpne dokument
5 Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - sammendrag Åpne dokument