1 Behandling av kommunal planstrategi Åpne dokument
2 Samfunnsdel med planstrategi Åpne dokument
3 Særutskrift Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport Åpne dokument