1 Oppstart av kommuneplanens samfunnsdel Åpne dokument
2 Samfunnsdel med planstrategi Åpne dokument
3 Kommuneplan - Samfunnsdel 2015-2027, som vedtatt i Kst 01.03.2016 Åpne dokument
4 Særutskrift Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport Åpne dokument
5 Jordvern Nordland: Høringsuttalelse Gildeskål kommune planstrategi og samfunnsdel Åpne dokument
6 Sametinget: Høringsuttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 Åpne dokument
7 Statens Vegvesen: Innspill til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 Åpne dokument
8 Fylkesmannen i Nordland: Innspill til planstrategi og oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 Åpne dokument
9 Nordland Fylkeskommune: Uttalelse - Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 (L)(2687307) Åpne dokument