1 Innmelding av grunneiendommer i Sandhornøy bestandsplanområde Åpne dokument
2 Godkjenning av forandringer tellende areal ihyi jaktfelt I Sandhornøy Bestandsplanområde Åpne dokument
3 innmeldings erklæring 2019 trygve Åpne dokument
4 Innmelding Telnes Nord 2019 (1) Åpne dokument
5 Telnes N kart over tellende areal 2 (1) Åpne dokument
6 Bestandsplan 2019-2021 m/avskytningsavtale Åpne dokument