1 Vedtektsendring Gildebo boligstiftelse Åpne dokument
2 Endelig forslag vedtektsendring Åpne dokument
3 Vedtekter vedtatt 19.05.20 Åpne dokument