1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjell Madsen - G/B 93/7 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann Åpne dokument