1 Endring i reglement kommunale vigsler i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Reglement kommunale vigsler - endret av kst 28.02.2019 Åpne dokument