1 Bolystfondet - Søknad fra foreningen Sammen om Langsanden Åpne dokument
2 Søknad Bolyst Fondet Åpne dokument
3 Bolyst Fondet Åpne dokument
4 Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019 Åpne dokument