1 Svar - Søknad om skjenkebevilling, enkeltanledninger 14. og 15.08.2020. Åpne dokument
2 Ruspolitisk plan med alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt kst 180620 korrigert Åpne dokument
3 Covid-19 forskrift kap. 4 §§ 13 og 14 a. Åpne dokument
4 Tegning av området. Åpne dokument