1 Øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering - prioritering av prosjekter Åpne dokument