1 Anskaffelse av ny hjullaster og brøytestikkmaskin Åpne dokument