1 Vurdering av erverv av gnr 25/12, 42 - Inndyr Åpne dokument
2 Kart 25-12 Åpne dokument
3 Kart utmark 25-12 Åpne dokument
4 Kart F39 Åpne dokument
5 Reguleringsplankart Åpne dokument
6 Kart 25-42 Åpne dokument
7 B7 og B8 Åpne dokument
8 Arealplankart Åpne dokument
9 Gårdskart Åpne dokument