1 Bolystfondet - søknad om støtte til Kyststien fra Inndyr Vel Åpne dokument
2 Søknad Kyststi Øya-Andklakken, Inndyr Åpne dokument
3 Kart - 3740_001 Åpne dokument
4 Kart med gapahuk - 3743_001 Åpne dokument
5 Kyststi begge trasèvalg Åpne dokument
6 Kyststi reguleringsplankart Åpne dokument
7 Nfk- tillatelse Åpne dokument
8 Salten Friluftsråd - Uttalelse sti Andklakken Åpne dokument
9 Til Eiere Åpne dokument
10 Tillatelse deleier 25-12 (1) Åpne dokument
11 Tillatelse deleier 25-12 (2) Åpne dokument
12 Tillatelse deleier 25-12 (3) Åpne dokument
13 Tillatelse deleier 25-12 (4) Åpne dokument
14 Tillatelse deleiere 25-10 Åpne dokument
15 Tillatelse eier 25-45 Åpne dokument