1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - endelig behandling Åpne dokument
2 Særutskrift Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Åpne dokument
3 Kommunedirektørens forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer Åpne dokument
4 Høringsnotat til forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer Åpne dokument