1 Hurtigbåtrute Ytre Gildeskål- gjeldene fra 1. sept. Åpne dokument