1 Heimsjyen as, skjenkekontroll 04.07.2020. Åpne dokument