1 Søknad fra Helgeland Smolt AS om opsjon på kjøp av næringsareal i Sundsfjord Åpne dokument
2 tomt sundsfjord sept20 Åpne dokument
3 Kart g/b 40/39 Åpne dokument
4 Plankart Åpne dokument
5 Ortofoto Åpne dokument
6 Oversikt over søkers arealer i dag Åpne dokument
7 Planbestemmelser Åpne dokument
8 Skredkart Åpne dokument