1 Tillatelse til fradeling av tomt til eksisterende hytte og naust på gbnr. 82/79 på Sørarnøy Åpne dokument